Όροι χρήσης

Μας αρέσει η διαφάνεια και θέλουμε να νιώθετε άνετα.

Διαβάστε παρακάτω, τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας.

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου (όροι χρήσης) απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας και είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Σύνοψη & πληροφορίες

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας eightweb (8web Limited). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, στην οδό 40 Bloomsbury Way με ταχυδρομικό κώδικα WC1A 2SA της περιοχής Soho. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου 8web.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια του δικτυακού τόπου 8web.gr, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα τοπικά δικαστήρια του Λονδίνου και εφαρμοστέο το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο δικτυακός τόπος 8web.gr, έχει ως στόχο την πληροφόρηση των χρηστών-επισκεπτών της, την επικοινωνία μαζί τους και την παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων, φιλοξενίας και προώθησης του δικτυακού τους τόπου.

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Η πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της eightweb και των υπηρεσιών αυτού, επιβεβαιώνει ότι ο πελάτης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παρακάτω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς:
  • Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, του διαδικτυακού τόπου 8web.gr, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τον νόμο DMCA «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της eightweb.
  • Η eightweb λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.
  • Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η eightweb δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
  • Η eightweb διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ’ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
  • Η eightweb θα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που έρχονται εις γνώση της βάσει των υποβληθέντων αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, με σκοπό την διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.