Οι ανάγκες πληροφόρησης στην συνομοσπονδία εμπορίου και επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), απαιτούσαν μια νέα ιστοσελίδα, προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα του ιστού. Η ΕΣΕΕ είναι η τριτοβάθμια οργάνωση του ελληνικού εμπορίου, η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη των μεγάλων τοπικών εμπορικών συλλόγων για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων του εμπορικού κλάδου.

Σύνοψη

Έμφαση στην πληροφόρηση

Υλοποιήσαμε διαφόρους τύπους πολυμέσων πληροφόρησης μέσω της νέας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιήθηκε υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου και διασυνδέσεις API με social media ροές της ΕΣΕΕ, για να ενσωματωθεί ολόκληρο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο στην ιστοσελίδα.

Επαναπροσδιορισμός περιεχομένου

Αναλάβαμε την επιμέλεια του υπάρχοντος περιεχομένου του παλαιού website, την επεξεργασία & διόρθωση αυτού, όπου αυτό χρειάζεται και την δημιουργία δυναμικά εμπλουτισμένου νέου περιεχομένου.

Πλατφόρμα ανακοινώσεων

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προσαρμοσμένοι τύποι αναρτήσεων (custom post types) για την εφαρμογή ενότητας γραφείου τύπου και ιστολογίου απόψεων με οπτικοακουστικό υλικό.