Αναλάβαμε τον ανασχεδιασμό του portal Girl Gone International και την δημιουργία μιας online, multi-network κοινότητας βασισμένη σε WordPress CMS. Το GGI είναι μια ζωντανή διεθνής κοινότητα γυναικών, μ.ο. 21-45 που ζουν, εργάζονται, ταξιδεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Έχει παραρτήματα σε πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο και μεγαλώνει ολοένα και συνεχώς. Τα τελευταία έτη, έχει εντάξει και τις φυσικές συναντήσεις των μελών/διαχειριστών, στις δραστηριότητες.

Σύνοψη

Ολιστικός ανασχεδιασμός

Δημιουργήσαμε ένα κοινό αναγνωριστικό εικαστικό για όλες τις ιστοσελίδες του δικτύου, με βάση τις προτιμήσεις και τα τελευταία web standards.

Νέες λειτουργίες

Προσθέσαμε λειτουργίες που ενσωματώνουν στο δίκτυο ιστοσελίδων, πλήρως διαχειρίσιμες και εύχρηστες δυνατότητες ηλεκτρονικού μαγκαζίνο.

Ειδικές απαιτήσεις

Δημιουργήσαμε διαδικτυακή κοινότητα ανά ιστοσελίδα του δικτύου με την χρήση WordPress CMS, του BuddyPress και του BBPress. Δημιουργήσαμε custom, επιπρόσθετο κώδικα για ειδικές λειτουργίες που απαιτήθηκαν, όπως και global landing pages για κάθε σελίδα του δικτύου.