Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της KIMBO στην Ελλάδα, είναι η MAGNA COFFEE SOLUTIONS. Οι ιδιαίτερες ποικιλίες και τα αρωματικά blends διατίθενται σε επιλεγμένους χώρους εστίασης με την φροντίδα που παρέχουν οι άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες της. Η εταιρεία χρειαζόταν μια ολική δόμηση του διαδικτυακού της προφίλ. Μέρος του έργου παραδόθηκε από εμάς, με την δημιουργία μιας νέας, υπερσύγχρονης ιστοσελίδας.

Σύνοψη

Λεπτομερής εταιρική παρουσίαση

Αφού σχεδιάσαμε την εταιρική παρουσίαση της εταιρείας, της ιστορίας της και των προϊοντων της, περάσαμε στο στάδιο δοκιμών της εμπειρίας χρήστη. Αναπροσαρμόστηκαν πλήρως, όλα τα χαμηλού ενδιαφέροντος κομμάτια και η ιστοσελίδα πήρε την τελική της μορφή.

Προηγμένες λειτουργίες

Υλοποιήθηκαν αναγκαίες για το έργο λειτουργίες, όπως η δυνατότητα υποστήριξης πολυγλωσσικού περιεχομένου, οι προϊοντικές κατηγοριές, τα προϊόντα και οι λειτουργίες ενός άρτιου ηλεκτρονικού καταστήματος με μεγάλες δυνατότητες.

Ευχάριστη εμπειρία αγοράς

Βεβαιωθήκαμε πως ο χρήστης θα έχει μια πολύ καλή εμπειρία αγοράς κατά τη διάρκεια παραμονής του στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιήσαμε διαθέσιμα εργαλεία μέτρησης και φυσικές εμπειρίες για να πάρουμε δεδομένα που θα μας άφηναν περιθώριο να δουλέψουμε πάνω στις τελευταίες αλλαγές της ιστοσελίδας, απογειώνοντας την.